22:00
1401/09/07
  • ماهیت تحریم‌های جدید پارلمان اروپا اقتصادی نیست / تئاتر سیاسی بازیگران مدعی دموکراسی
  • تجارت مجریان فارسی‌زبان‌ها با تجزیه ایران / وقتی هویت ملی برای برخی قلک می‌شود
  • واکاوی یک شایعه آبانی / وقتی محالات گزاره قطعی می‌شوند
  • تولید قدرت، راهبردی برای هر تهدید خارجی / وقتی نیروی نظامی ایران برای فارسی‌زبان‌ها بی اهمیت می‌شود
  • کارزار رسانه‌ای سعودی‌ها برای شرکت موفق ایرانی / وقتی ایران در بین پانزده برند بستنی‌سازی دنیا قرار گرفت
  • اصرار ضد انقلاب بر نمادسازی جعلی از تصاویر آرشیوی / انرژی که تحلیل رفته است
  • اتهام جدید مجازی‌ها به جمهوری اسلامی / وقتی ناآرامی‌های بین‌المللی شایعه‌بازان را میخکوب می‌کند
  • بازخوانی ماموریت ضدایرانی‌ها از نهادهای رسمی در کشور / اگر بیانیه‌ای نبود، ماجرا به کجا می‌رفت؟
  • آدرس غلط رسانه ملکه درباره مشروعیت جمهوری اسلامی/ وقتی رسانه‌‎داران انگلیسی خود را به کوچه چپ می‌زنند
  • آشوب در ایران بهانه جدید غربی‌ها برای عقب کشیدن/ شایعاتی که ریشه در عدم صداقت دارد

آخرین اخبار

خبر شایعه

«زن» محور روایت رسانه‌های آشوب /…

مرکز ثقل خبرهای این روزها در رسانه‌های فارسی زبان، کلیدواژه «زن» و به خصوص «دختر» است؛ موضوعی که می‌توان علت برجسته سازی آن را در نظریه فمنیستی رسانه و استفاده از «زن» به عنوان ابزار، جهت دستیابی به اهداف مدنظر جستجو کرد.

ناتوی عربی و تخریب رسانه‌ای سیاست…

گفتمان نگاه به شرق دولت سیزدهم که با پیوستن ایران به سازمان‌های منطقه‌ای و گسترش روابط با همسایگان دنبال می‌شود از طریق شایعه‌سازی هدفمند مورد تخریب قرار می‌گیرد.

اینستا نما

گزارش تحقیقی

یادداشت تحلیلی

مقاله

چندرسانه‌ای

1
1
1

Solverwp- WordPress Theme and Plugin