09:43
1402/07/08
  • پسا حقیقت
  • شایعه و انواع آن
  • تفاوت شایعه و خبر جعلی
  • پیشینه ربع پهلوی در گدایی اعتبار / تلاشی ۵ ساله که همچنان ادامه دارد
  • قلب حقیقت بحران گاز در اروپا با سرپنجه رسانه‌ها/ خوشحالی بادآورده‌ای که با «ال نینو» می‌رود!
  • جدیدترین ضربه اغتشاشگران به اقتصاد کشور
  • گزارشی جعلی از روزنامه‌ای مدعی / وقتی داخلی‌ها ضدایرانی‌ها را به خط می‌کنند
  • حمایت رسانه‌های غربی از اغتشاشات ایران/ استاندارد دوگانه دستگاه‌های تبلیغاتی جنتلمن‌ها
  • اهریمن سازی از ایران پروژه روی میز ضدایرانی‌ها/ نمادهایی که با محسن شکاری احیا شد
  • سرمایه‌گذاری چین در قطر به معنای دور زدن ایران نیست / مدیریت مصرف گاز چالشی مهم در کشور

آخرین اخبار

خبر شایعه

«زن» محور روایت رسانه‌های آشوب /…

مرکز ثقل خبرهای این روزها در رسانه‌های فارسی زبان، کلیدواژه «زن» و به خصوص «دختر» است؛ موضوعی که می‌توان علت برجسته سازی آن را در نظریه فمنیستی رسانه و استفاده از «زن» به عنوان ابزار، جهت دستیابی به اهداف مدنظر جستجو کرد.

ناتوی عربی و تخریب رسانه‌ای سیاست…

گفتمان نگاه به شرق دولت سیزدهم که با پیوستن ایران به سازمان‌های منطقه‌ای و گسترش روابط با همسایگان دنبال می‌شود از طریق شایعه‌سازی هدفمند مورد تخریب قرار می‌گیرد.

اینستا نما

گزارش تحقیقی

یادداشت تحلیلی

مقاله

چندرسانه‌ای

1
1
1

Solverwp- WordPress Theme and Plugin